ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ
Contents in this article

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਨ ਇੱਕ ਆਇਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਰਲ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਆਇਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ: LGPS ਸਲਫਾਈਡ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ (LGPS: ਲਿਥੀਅਮ, ਜਰਨੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਲਫਰ)

ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ , ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਕੈਥੋਡ, ਐਨੋਡ, ਵਿਭਾਜਕ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ (ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ, ਪਾਵਰ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਜਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਵਾਂਗ ਐਨੋਡ, ਕੈਥੋਡ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹਨ। ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਠੋਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਾਜਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਘੋਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਘੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਜਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਥੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਘੋਲ ਵਾਲੀ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

SSB ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ:

 • ਘੱਟ ਲਾਗਤ: ਸਸਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ।
 • ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਓਵਰਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਡੂੰਘੇ ਚਾਰਜ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਦੁਰਲੱਭ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਘੱਟ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ।
 • ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ।
 • ਹੋਰ: ਡੂੰਘੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ, ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ।

ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।

ਅਕਾਰਗਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ: ਅਕਾਰਗਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਕਾਰਗਨਿਕ ਅਮੋਰਫਸ ਸਮੱਗਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਰਗਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਲਚਕੀਲੇ ਮੋਡੂਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਥਰਮਲ/ਰਸਾਇਣਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿੰਡੋ, ਉੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਸਖ਼ਤ ਬੈਟਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਕਠੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਠੋਸ ਪੋਲੀਮਰ: ਉਦਾਹਰਨ: ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੌਲੀਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰਬਿਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਇਓਨਿਕ ਸੰਚਾਲਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਉੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਠੋਸ ਪੌਲੀਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਸਪੰਜ ਵਾਂਗ ਤਰਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਠੋਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਫਾਸਫੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਅਤੇ ਪੌਲੀਮਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਉੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ/ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ:

(i) ਉੱਨਤ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ,

(ii) ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ

(iii) ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਮੇਤ। ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟਸ (SSEs) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮੈਟਲ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ (SSB) ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜੈਵਿਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ 200 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਠੰਢ, ਉਬਾਲਣ, ਜਾਂ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਲ-ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

( i ) ਉੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ (+Li> 104 S/cm);

(ii) ਲਿਥੀਅਮ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ;

(iii) ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ; ਅਤੇ

(iv) ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਊਰਜਾ।

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

 • ਸਧਾਰਨ ਬਣਤਰ: ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਜਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਜਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
 • ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ: ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸੜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ।
 • ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ.
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਾਟ retardant ਹੈ.
 • ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ.
 • ਉੱਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਸਟੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
 • ਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਲਿਕਵਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

 • ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ ਧਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਲਿਥੀਅਮ ਧਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
 • ਘੱਟ ionic ਚਾਲਕਤਾ
 • ਉੱਚ ਇੰਟਰਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
 • ਮਾੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸੰਪਰਕ

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਇਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਆਇਓਨਿਕ ਲੂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਇਨ-ਸੰਚਾਲਕ ਠੋਸ ਮੈਟਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਡੌਕਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨੋਡ ਆਕਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ (ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਛੱਡਣ (ਡਿਸਚਾਰਜ) ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਰੇਡੌਕਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਐਨੋਡ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ. ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ (ਕੈਥੋਡ) ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਇਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਐਨੋਡ) ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਕੈਥੋਡ) ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਆਇਨ ਐਨੋਡ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਚਾਲਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡਿਟਿਵ ਅਤੇ ਬਾਈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਚੱਕਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਛੋਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪੈਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈੱਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਆਇਓਨਿਕ ਸੰਚਾਲਕਤਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਚਾਲਨ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਰਫ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਲੀ-ਆਇਨ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਪੈਕ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਮੈਟਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਐਨੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ (0.20 V) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵੋਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। .

ਕੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਪੇਸਮੇਕਰ, RFID, ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਯੰਤਰ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵੀ/ਐਚਈਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਪਹੁੰਚ। ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।
 • ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪੈਕ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ।

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ, ਆਇਓਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫਰਮਾਂ, ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰਲ-ਭਰੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਐਨੋਡ, ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮਤਲ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਚਾ-ਉੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੋਲਨ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਪੌਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਐਨੋਡ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਥਿਨ-ਫਿਲਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਕਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਹਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੁਝ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 mS/cm ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਓਨਿਕ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ-ਆਇਨ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਕਰੰਟ ‘ਤੇ, ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਮਰ ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਥਿਅਮ-ਮੈਟਲ ਐਨੋਡਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕਾਨ ਐਨੋਡਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਲਿਥੀਅਮ-ਮੈਟਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਸੌਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਕੈਥੋਡ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਇੱਕ ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਸਿਰੇਮਿਕ ਵਿਭਾਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਲੀਮਰ ਵਿਭਾਜਕ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ ਪੋਲੀਮਰ ਵਿਭਾਜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ-ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਸੁਪਰੀਓਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਤੀਹਰੀ-ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਜ਼, ਆਇਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਆਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਇਨ ਚਾਲਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ-ਇਲੈਕਟਰੋਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:

ਉੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੁੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ: ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਉੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ। ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐਡਿਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੈਡੌਕਸ ਗਤੀਵਿਧੀ।

ਪਤਲੇ ਘੱਟ ਪੁੰਜ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਬਾਅ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ SSB ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ionic ਚਾਲਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨੋਡ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈੱਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹਨ:

ਪੋਲੀਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ : ਪੋਲੀਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਧਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾੜੀ ਚਾਲਕਤਾ ਹਨ।

ਹੇਠਲੀ ਆਇਓਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ = ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜਾਈ = ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ।

ਆਕਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ: ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਦਰਸ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਐਨੋਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਥਰਮਲ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਯੋਗਤਾ, ਨਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਅਤੇ ਚਾਲਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਾਈਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਕੈਥੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਇਨ ਚਾਲਕਤਾ ਸਲਫਾਈਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੇਰੋਵਸਕਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (LLTO: ਲਿਥੀਅਮ ਲੈਂਥਨਮ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ)

ਗਾਰਨੇਟ ਬਣਤਰ (LLZO, ਲਿਥੀਅਮ ਲੈਂਥਨਮ ਜ਼ੀਰਕੋਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ NASICON (LAGP: ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਰਮੇਨਿਅਮ ਫਾਸਫੇਟ), ਆਕਸਾਈਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਸਲਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ: ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਪੋਲੀਮਰ ਅਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਲਫਾਈਡ ਵਰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਚਾਲਕਤਾ, ਉੱਚ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਥਰਮਲ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਫਾਈਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ, ਅਮੋਰਫਸ ਲਿਥੀਅਮ ਟੀਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਲਫਾਈਡ (LSPS) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨ ਚਾਲਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਿਥੀਅਮ ਧਾਤ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਮੱਗਰੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡਿਟਿਵ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਐਡਿਟਿਵ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ

ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਐਡਿਟਿਵ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਡਿਟਿਵ ਹਨ। ਕੈਥੋਡ ਐਡੀਟਿਵ ਕੈਥੋਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਐਨੋਡ ਐਡੀਟਿਵ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਨੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਡਿਟਿਵਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ

ਇੱਕ ਵਿਭਾਜਕ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਕ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਵਿਭਾਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਮਾਈਕ੍ਰੋਨ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨਾਂ ਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਜਨਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਟੈਂਸਿਲ ਸੰਪਤੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, SSB ਵਿਭਾਜਕ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲੋੜਾਂ

ਠੋਸ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਦਲ ਬਣਨ ਲਈ, ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ 0.1 mS/cm ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਓਨਿਕ ਸੰਚਾਲਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੀਵੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪਰਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਰੋਧਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਟਰੇਟ ਲੇਅਰਾਂ, ਘਟੀਆਂ ਆਕਸਾਈਡਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ-ਰੋਧਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਟਿਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਥੀਅਮ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ. ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਸੰਭਾਵੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਫਾਰਮ

ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੀਮਰ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਇਓਨਿਕ ਸੰਚਾਲਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ (60°C–80°C) ‘ਤੇ ਉੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੌਲੀਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਮੈਟਲ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜੈਵਿਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੋਸ ਸਲਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਹਨ, Li2 S-P2 S5 ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Li2 S-P2 S5 ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਗਲਾਸ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨ, ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Li2 S-P2 S5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜੋ ਡੋਪਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਪਡ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ 400°C ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸਲਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਲਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਸਲਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟੋਲਾਈਟ ਰਚਨਾਵਾਂ, H2 S ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਗਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਕਸਾਈਡ ਅਧਾਰਤ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਇੱਕ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਰਨੇਟ Li7 La3 Zr2 O12 ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ, ਠੋਸ ਆਕਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਇਓਨਿਕ ਸੰਚਾਲਨ, ਚੌੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਰੇਂਜ, ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਕਸਾਈਡ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲਚਕੀਲੀ ਮੋਡਿਊਲੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਠੋਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਥੀਅਮ ਮੈਟਲ ਐਨੋਡ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਚ ਆਇਓਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਘਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 1,000°C – 1,300°C ਦੇ ਸਿੰਟਰਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸੈੱਲ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਲਿਥਿਅਮ ਧਾਤ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ (CCD) ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਿਥੀਅਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਿਤ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰੰਟ ਪਲੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ CCD ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।

LGPS ਸਲਫਾਈਡ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਠੋਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਰੇਖਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸਦੇ 3D ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਇਓਨਿਕ ਸੰਚਾਲਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, LGPS ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਫ੍ਰੈਕਟੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਅਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ. ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੇ SSB ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟ ਬਣ ਗਈ।

ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ SSB ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ SSB ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ, ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ SSB ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੋਰਸ ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਵਸਰਾਵਿਕ ਵਿਭਾਜਕ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਜਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤੂ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਮੈਟਲ ਐਨੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਲਿਥਿਅਮ ਮੈਟਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ-ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਦੀ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪੌਲੀਮਰ ਵਿਭਾਜਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ:

 • ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਨਿੱਕਲ-ਅਮੀਰ NMC ਜਾਂ NCA ਕੈਥੋਡਜ਼, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਨੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਗਰੈਵੀਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਵੌਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ

ਲਿਥੀਅਮ-ਸਲਫਰ ਬੈਟਰੀ:

 • ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਲਿਥੀਅਮ ਕੈਥੋਡ ‘ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਲਫਰ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
 • ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੋਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

ਲਿਥੀਅਮ-ਏਅਰ ਬੈਟਰੀ:

 • ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ।
 • ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
 • ਸਾਈਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ SSB ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

 • ਇੱਕ ਆਇਨ-ਪਾਰਮੇਏਬਲ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵਿਭਾਜਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ SSB ਦੇ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੇ-ਫਿਲਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਥੋਡ ਤੱਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ SSB ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਐਨੋਡ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਬੜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬਾਈਪੋਲਰ ਸਟੈਕਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਢਲੇ ਸੈੱਲ ਲੜੀਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ:

ਐਨੋਡ:

ਅਧਿਕਤਮ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਿਥੀਅਮ ਮੈਟਲ ਐਨੋਡਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਲੀਕਾਨ ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀਅਮ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਕੈਥੋਡ:

ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ SSB ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਥੋਡ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LFP) ਤੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਨਿਕਲ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਕੋਬਾਲਟ ਆਕਸਾਈਡ (NMC) ਵਰਗੀਆਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕੈਥੋਡ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲਿਥੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਆਕਸਾਈਡ (LCO) ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ LLZO ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੈੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਰੇ SSB ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹਨ।
 • ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ

ਉਤਪਾਦਨ —- ਸੈੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ—— ਸੈੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੀ

ਅਕਾਰਬਿਕ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਲ-ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ, ਪਾਊਚ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਗੋਲ ਸੈੱਲ:

ਇੱਕ ਆਲ-ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿੰਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੇਮਿਕ ਪਰਤਾਂ ਜੋ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹਨ, ਚੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੀ ਪਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਾਊਚ ਸੈੱਲ:

ਆਲ-ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਟ ਪਰਤਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਤੂ ਲਿਥੀਅਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਗੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਗਨ, ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੀਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉਤਪਾਦਨ:

 • ਕੈਥੋਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੇਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਨ ਏ, ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਫਾਈਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਲ-ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉਤਪਾਦਨ (ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ):

 • ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੀ
 • ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵਿਨ-ਸਕ੍ਰੂ ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਦੇ ਗਰਮ ਬੈਰਲ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਘਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ.
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵਜ਼, ਕੈਥੋਡ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਅਣੂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਮਰ ਬਾਈਂਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥਕ ਤੱਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ:

 • ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
 • ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ
 • ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ
 • ਸ਼ੀਅਰ ਪਾਵਰ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਪਿਘਲ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ
 • ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਲੇਸ
 • ਮਿਲਾਨ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ:

 • ਉੱਚ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ

ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਲਾਈਟ ਉਤਪਾਦਨ (ਸਹਿ-ਬਾਹਰ):

 • ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੀ
 • ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਿਘਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਲਾਈਟ ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਡਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਟਰੂਜ਼ਨ ਡਾਈ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਘਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਟ ਡਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ:

 • ਪਰਤ ਮੋਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ
 • ਪਿਘਲ ਫੀਡ ਦਰ
 • ਤਾਪਮਾਨ
 • ਦਬਾਅ
 • ਰੋਲ ਸਪੀਡ
 • ਕੈਲੰਡਰ ਰੋਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਬਾਓ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਪਰਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ
 • ਪਰਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
 • ਲੇਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿਪਕਣਾ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ:

 • ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ

ਫੋਇਲ ਕਾਸਟਿੰਗ

ਐਨੋਡ ਉਤਪਾਦਨ (ਐਕਸਟ੍ਰੂਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ):

 • ਇੱਕ ਸਾਰੇ SSB ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਲਿਥੀਅਮ ਫੋਇਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਥੀਅਮ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਸਟਨ ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਲਿਥੀਅਮ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੰਡਰਿੰਗ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਰੋਲਰ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਚਿਪਕਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਪੋਲੀਮਰ-ਕੋਟੇਡ ਰੋਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੀਏਸੀਟਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ:

 • ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗਤੀ
 • ਤਾਪਮਾਨ
 • ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ
 • ਕੈਲੰਡਰ ਰੋਲ ਦਾ ਦਬਾਅ
 • ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਤੀ
 • ਰੋਲ ਸਪੀਡ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੋਟਾਈ
 • ਫੁਆਇਲ ਚੌੜਾਈ
 • ਲਿਥੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ:

 • ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾ

PVD ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪਰਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ (ਲੈਮੀਨੇਟਿੰਗ):

 • ਲਿਥੀਅਮ ਫੋਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਥੋਡ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਉੱਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੋਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰੋਲਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਿਸ਼ਨ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਮਰ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸ਼ਬਦ “ਸੁੱਕੇ” ਅਤੇ “ਗਿੱਲੇ” ਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਗਿੱਲੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਤਹ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ-ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ:

 • ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਤੀ
 • ਰੋਲ ਸਪੀਡ
 • ਦਬਾਅ
 • ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੀਟਿੰਗ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਲੇਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿਪਕਣਾ
 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੋਟਾਈ
 • ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ:

 • ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ sintering

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੀ

 • ਭੌਤਿਕ ਵਾਸ਼ਪ ਜਮ੍ਹਾ (PVD) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੜੀ B ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਤਲੀ-ਫਿਲਮ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਸਾਈਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਲ-ਸੋਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਪੀਸਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਉਣਾ):

 • ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
 • ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਥੋਡ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਮ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਪੇਖਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਸੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ:

 • ਬਾਲ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਗਤੀ
 • ਪੀਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
 • ਸਿਲੰਡਰ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਔਸਤ ਪਾਊਡਰ ਕਣ ਦਾ ਆਕਾਰ
 • ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ (ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ)

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ:

 • ਸੋਲ-ਜੈੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪਰਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ (ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸਪਟਰਿੰਗ):

ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

 • ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਊਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸਪਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈ ਜਾਂ ਗਰਮ-ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਥੋਡ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਕੈਥੋਡ ਪਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਆਇਓਨਸ ਸਪਟਰਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ. ਪਰਮਾਣੂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਗੈਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਰਤ ਇਸ ਲਈ ਘਟਾਓਣਾ ਦੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
 • ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਚੈਂਬਰ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸਪਟਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ:

 • ਤਾਪਮਾਨ
 • ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ
 • ਅੰਬੀਨਟ ਮਾਹੌਲ
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ/ਪਾਵਰ ਘਣਤਾ
 • ਟੀਚਾ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਦੂਰੀ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਤ ਮੋਟਾਈ
 • ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਪਰਤ ਮੋਟਾਈ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ:

 • ਰਸਾਇਣਕ ਭਾਫ਼ ਜਮ੍ਹਾ

ਪਰਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਮ੍ਹਾ (ਸਿੰਟਰਿੰਗ)

ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

 • ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਰਤਾਂ ਸਿੰਟਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਸਿੰਟਰਿੰਗ ਭੱਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਥੋਡ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਿੰਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਿਨਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸਿਨਟਰਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਸਾਈਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਠੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪਰਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ (ਥਰਮਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ):

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

 • ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਥੋਡ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਧਾਤੂ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 • ਥਰਮਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਧਾਤੂ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੈਕਿਊਮ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਫ਼ ਇੱਕਸਾਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
 • ਸੰਘਣਾਪਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਹੇਠਲੇ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਥਰਮਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਪਟਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।

Please share if you liked this article!

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

On Key

Hand picked articles for you!

AGM ਬੈਟਰੀ

AGM ਬੈਟਰੀ

AGM ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? AGM ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸੰਖੇਪ, AGM, ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। AGM ਬੈਟਰੀ

ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ – ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੁਕ-ਟੁੱਕ ਜਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2008

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ

ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹਨ?

ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹਨ?

ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫਟਦੀਆਂ ਹਨ? ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

8890 ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022