ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ
Contents in this article

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਫਲੱਡਡ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਇਨਵਰਟਰਾਂ, ਗੋਲਫ ਕਾਰਟਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਕੈਂਪਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬੈਟਰੀਆਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਸਾਇਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਤਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ – ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਸਤਾਰ , (ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੇਸਿੰਗ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Winter-storage-of-lead-acid-batteries.jpg

ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਚ ਚਾਰਜ ਕਰੋ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰਜ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਅਸਫਲਤਾ ਮੋਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ - ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ:

  • ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
  • ਬਾਹਰੀ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੋ
  • ਐਸਿਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
    ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੌਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੇਟ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰੋ

ਗਰਮ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕਵਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਜੋ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰੇਗੀ।

Please share if you liked this article!

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

On Key

Hand picked articles for you!

VRLA ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

VRLA ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

VRLA ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਲੀਡ ਐਸਿਡ (VRLA) ਬੈਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ

ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ IEC 60254 – 1 ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ ਏਜੀਐਮ ਬਨਾਮ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ

AGM ਬਨਾਮ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ

ਸੋਲਰ ਲਈ AGM ਬਨਾਮ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ AGM VRLA ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

8890 ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022