ஆபத்து இலவசம்
மைக்ரோடெக்ஸ் உயர்தர நம்பிக்கை
வாடிக்கையாளர் திருப்தி

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

பொதுவாக வேலை நேரத்தில் சில நிமிடங்களில் பதிலளிப்போம்

இப்போது எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்!

வேலை நேரம்

திங்கள் - சனி: காலை 9 - மாலை 6 (+5.30 IST)

முகவரி

42 & 43, 2வது முதன்மை, 2வது கட்டம்,
பீன்யா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, பெங்களூரு - 560058, இந்தியா

எங்களைப் பார்வையிட உங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022