Của VRLA

Máy tách AGM cho AGM Battery

AGM pin

Một pin AGM được sử dụng để làm gì? Hãy để chúng tôi đầu tiên biết những gì từ viết tắt, AGM, đứng cho. Nó là viết tắt của thuật ngữ thấm thủy tinh Mat, một tấm màu trắng dễ vỡ, xốp và giấy giống như cắt từ cuộn, được làm từ sợi mịn xốp …

AGM pin Read More »

OPzV Battery là gì

OPzV Battery là gì?

OPzV Battery là gì? Opzv Battery là gì? Theo tiêu chuẩn Din của châu Âu, OPzV là viết tắt của ortsfest (văn phòng phẩm) PanZerplatte (tấm hình ống) Verschlossen (đóng). Rõ ràng đây là một tấm hình ống 2V pin xây dựng tế bào tương tự như pin OPzS nhưng có một van quy định …

OPzV Battery là gì? Read More »

Pin gel hình ống

Pin gel hình ống là gì?

Pin gel hình ống There are distinct advantages of lead-acid battery technology compared to lithium-ion battery & other electrochemical systems. Affordability, reliability, recyclability and safety are key issues in choosing the right battery for a particular application and lead-acid batteries will score highly in these categories. There is, however, a drawback when using conventional flooded …

Pin gel hình ống là gì? Read More »

Scroll to Top