ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ
Contents in this article
image_pdfSave this article to read laterimage_printPrint this article for reference

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ DC ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਵੋ। ਫਰਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਡੀਜੀ ਕਾਰਗੋ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਢੁਕਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਡੱਬੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਗੋ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਐਸਿਡ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਮੀ ਪਲੱਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਹੈਂਡਲਿੰਗ - ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ-ਰੋਧਕ ਫਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। VRLA ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ - ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੜੀਆਂ, ਹਾਰ, ਬਰੇਸਲੇਟ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂਲ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਪਹਿਨੋ। ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਰਬੜ ਦਾ ਐਪਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ (500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ) ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਵੈਂਟ ਪਲੱਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੀਰੀਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ - ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇੰਟਰ-ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰ-ਸੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੁਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੀਡ ਦੇ ਕਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਵੈਂਟ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਅਣ-ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਧਾਤੂ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕੜ ਲਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੀਵੀਸੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਟੇਪ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਸਪੈਨਰ ਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ/ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸਿਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਮਿਨਰਾਈਜ਼ਡ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਐਸਿਡ ਨਾ ਜੋੜੋ. ਡੀਐਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਫਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਵਰਫਿਲਿੰਗ 2 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (BMS) ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ-ਮੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼.
ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਨ-ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰੋ

ਕੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

Please share if you liked this article!

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

On Key

Hand picked articles for you!

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ

ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

Save this article to read laterPrint this article for reference ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਨ ਇੱਕ ਆਇਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ 2V OPzS ਬੈਟਰੀ

2V OPzS

Save this article to read laterPrint this article for reference 2v OPzS ਬੈਟਰੀ – ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬੈਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ? ਸਥਿਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮੂਲ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮੂਲ

Save this article to read laterPrint this article for reference ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

8890 ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022