7 ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Contents in this article

7 ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ.

ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - 7 ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  • ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਡ-ਅਪ ਦਾ ਸਬੂਤ- ਬੋਨਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਟਰਮੀਨਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਡ-ਅੱਪ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਿੱਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ)
  • ਖਰਾਬ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਰ – ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
  • ਬਲਜਡ ਬੈਟਰੀ ਕੰਟੇਨਰ – ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਧੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • ਮੱਧਮ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚਮਕ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ-ਆਨ ਐਮਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
  • ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੰਧ
  • ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਟਰੀ। ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
7 ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Please share if you liked this article!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

On Key

Hand picked articles for you!

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ

ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜੀ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ

2v ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ

2V ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ

2V ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗਾਈਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

8890 ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।