7 ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Contents in this article

7 ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ.

ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - 7 ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  • ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਡ-ਅਪ ਦਾ ਸਬੂਤ- ਬੋਨਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਟਰਮੀਨਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਡ-ਅੱਪ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਿੱਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ)
  • ਖਰਾਬ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਰ – ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
  • ਬਲਜਡ ਬੈਟਰੀ ਕੰਟੇਨਰ – ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਧੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • ਮੱਧਮ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚਮਕ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ-ਆਨ ਐਮਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
  • ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੰਧ
  • ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਟਰੀ। ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
7 ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Please share if you liked this article!

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

On Key

Hand picked articles for you!

AGM ਬੈਟਰੀ

AGM ਬੈਟਰੀ

AGM ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? AGM ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸੰਖੇਪ, AGM, ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। AGM ਬੈਟਰੀ

2v ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ

2V ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ

2V ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗਾਈਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਟਿਊਬਲਰ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ

ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਟਿਊਬਲਰ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ਼

ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ (ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ) 2022

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸਿਸਟਮ (SPV) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਉਹ:

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

8890 ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022