வர்த்தக முத்திரைகள்

Microtex® வர்த்தக முத்திரை என்பது உலகளவில் பல நாடுகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரையாகும்

வர்த்தக முத்திரை Microtex இந்திய அரசாங்கத்தால் டிஜிட்டல் முறையில் புதுப்பிக்கப்பட்டு 2025 வரை செல்லுபடியாகும்

மைக்ரோடெக்ஸ் - ஐரோப்பிய ஒன்றியப் பதிவு

மைக்ரோடெக்ஸ் - யுகே & அயர்லாந்து பதிவு

கிரேட் பிரிட்டன் & அயர்லாந்து

மைக்ரோடெக்ஸ் - UAE பதிவு

ஐக்கிய அரபு நாடுகள்

மைக்ரோடெக்ஸ் - வியட்நாம் வர்த்தக முத்திரை

வியட்நாம்

மைக்ரோடெக்ஸ் - ஏமன் சனா பதிவு

ஏமன் – சனா

மைக்ரோடெக்ஸ் - மொரிஷியஸ் பதிவு

மொரிஷியஸ்

மைக்ரோடெக்ஸ் - கம்போடியா பதிவு

ஐரோப்பிய ஒன்றியம்

மைக்ரோடெக்ஸ் - ரஷ்யா பதிவு

ரஷ்யா

உயர்தர பேட்டரி உற்பத்தியாளராக உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது

பேட்டரிகளில் வரம்பற்ற வாய்ப்புகள்.