Nhãn hiệu

Thương hiệu Microtex® là Thương hiệu đã Đăng ký ở một số quốc gia trên toàn thế giới

Nhãn hiệu Microtex được Chính phủ Ấn Độ gia hạn bằng kỹ thuật số và có giá trị đến năm 2025

Microtex - Đăng ký EU

Microtex - Đăng ký Vương quốc Anh & Ireland

Vương quốc Anh và Ireland

Microtex - Đăng ký UAE

các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Microtex - Thương hiệu Việt Nam

Việt Nam

Microtex - Đăng ký Yemen Sanaa

Yemen – Sanaa

Microtex - Đăng ký Mauritius

Mauritius

Microtex - Đăng ký Campuchia

Liên minh Châu Âu

Microtex - Đăng ký tại Nga

Nga

Được toàn cầu công nhận là nhà sản xuất pin chất lượng cao

Cơ hội không giới hạn trong pin.

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022