Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

“Cung cấp các thiết bị lưu trữ năng lượng đẳng cấp thế giới, được sản xuất trong một môi trường có trách nhiệm với xã hội.”

Sứ mệnh

“Trở thành nhà sản xuất pin được ưa thích nhất, hiệu quả nhất trên thế giới.”

Giá trị

“Sự hài lòng của khách hàng bằng mọi giá, bằng những giao dịch trung thực. Cam kết tôn trọng và chính trực đối với mọi nhân viên, khuyến khích những giá trị mà nhân viên trân trọng. ”

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022