Không có rủi ro
Sự tin cậy chất lượng cao của Microtex
Sự hài lòng của khách hàng

liên hệ chúng tôi

Chúng tôi thường trả lời trong vài phút trong giờ làm việc

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ!

Giờ kinh doanh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 6 giờ tối (+5,30 IST)

ấn vào để gửi email cho chúng tôi

thông tin @ microtexindia. com

địa chỉ

42 & 43, Chính thứ 2, Giai đoạn 2,
Khu công nghiệp Peenya, Bengaluru - 560058, Ấn Độ

Bạn được mời đến thăm chúng tôi

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details here & our Sales Team will get back to you immediately!

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our Head of Sales, Vidhyadharan on +91 990 2030 976