Logo không giới hạn của Microtex

Lời chứng thực

Chúng tôi nghĩ rằng Microtex là loại pin axit-chì tốt nhất trên thị trường. Nhưng đừng lấy lời của chúng tôi cho nó. Kiểm tra một số đánh giá mà chúng tôi đã nhận được từ Đường sắt, Viễn thông, người dùng trong ngành và các chuyên gia.

Đánh giá pin kéo

Nhận xét về nhà máy của chúng tôi

Đánh giá về pin VRLA

Được toàn cầu công nhận là nhà sản xuất pin chất lượng cao

Cơ hội không giới hạn trong pin.

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022