Chứng chỉ

Hệ thống chất lượng ISO từ năm 2006

Phê duyệt năng lượng mặt trời

Phê duyệt MNRE

Phê duyệt Đường sắt

Chứng nhận ắc quy Đường sắt Ấn Độ

Phê duyệt TSEC

Chứng nhận pin viễn thông

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi ở đây để cung cấp cho các yêu cầu về pin của bạn một góc nhìn mới hoàn toàn mới với pin và dịch vụ tuyệt vời. Liên hệ với chúng tôi hôm nay.

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022