Microtex® là Thương hiệu đã Đăng ký ở một số quốc gia trên toàn thế giới

Microtex

Nhãn hiệu Microtex được Chính phủ Ấn Độ gia hạn bằng kỹ thuật số và có giá trị đến năm 2025

Microtex Limitless®

Ấn Độ

Microtex LIMITLESS

INtelliBATT®

Ấn Độ – Yemen

INtelliBATT

Dunia®

Ấn Độ – Yemen

Microtex Dunia

Aquira®

Ấn Độ – Yemen

Microtex Aquira

Eternia Gel®

Ấn Độ

Gel Eternia

Microtex Caddy®

Ấn Độ

Microtex Caddy

EnergyBags®

Ấn Độ

Được toàn cầu công nhận là nhà sản xuất pin chất lượng cao

Cơ hội không giới hạn trong pin.

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022