சட்டப் பொருட்கள்

எங்கள் கொள்கைகள் & விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் இங்கே காணலாம்

மின்னஞ்சல் கொள்கை

Microtex இலிருந்து அனுப்பப்படும் அனைத்து மின்னஞ்சல் செய்திகளும், அதனுடன் அனுப்பப்படும் எந்த இணைப்புகளும் ரகசியத் தகவலைக் கொண்டிருக்கலாம், இது அந்தச் செய்திக்கு அனுப்பப்பட்ட தனிநபர்களுக்கு மட்டுமே. நீங்கள் ஏதேனும் மின்னஞ்சல் செய்திகளைப் பெற்றிருந்தால், தவறுதலாக, அனுப்புநருக்கு பதில் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவித்து, அதை உங்கள் கணினியிலிருந்து நீக்கவும்; நீங்கள் எந்த மின்னஞ்சல் செய்திகளையும் அல்லது அதன் உள்ளடக்கங்களையும் விநியோகிக்கவோ அல்லது நகலெடுக்கவோ கூடாது. இந்த மின்னஞ்சல் செய்திகளில் வழங்கப்படும் எந்தப் பார்வைகளும் அல்லது கருத்துக்களும் முற்றிலும் ஆசிரியரின் பார்வைகள் மற்றும் அவை மைக்ரோடெக்ஸ் அல்லது அதன் துணை நிறுவனங்களை (“மைக்ரோடெக்ஸ்”) பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. Microtex சார்பாக மின்னஞ்சல் மூலம் வேறொரு தரப்பினருடன் எந்தவொரு பிணைப்பு ஒப்பந்தத்தையும் முடிக்க எந்த ஊழியருக்கும் அல்லது முகவருக்கும் அதிகாரம் இல்லை. கையொப்பமிடப்பட்ட எழுத்தில் மைக்ரோடெக்ஸால் அந்தத் தகவல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டாலன்றி, மின்னஞ்சலின் உள்ளடக்கம் அல்லது வழங்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட எந்தவொரு நடவடிக்கையின் விளைவுகளுக்கும் மைக்ரோடெக்ஸ் எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்காது.

பெறுநர் மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் ஏதேனும் இணைப்புகளை வைரஸ் ஏதேனும் உள்ளதா என சரிபார்க்க வேண்டும். மைக்ரோடெக்ஸ் எந்த ஒரு மின்னஞ்சல் செய்தி அல்லது இணைப்புகள் மூலம் பரவும் எந்த வைரஸால் ஏற்படும் எந்த சேதத்திற்கும் பொறுப்பேற்காது.

தனியுரிமைக் கொள்கை

தனியுரிமைக் கொள்கை

Cookie Policy

Cookie Policy

இந்த இணையதளத்தின் பயன்பாட்டு விதிமுறைகள்

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022