Thủ tục pháp lí

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các chính sách & điều khoản & điều kiện của chúng tôi

Chính sách email

Tất cả các thư email được gửi từ Microtex và bất kỳ tệp đính kèm nào được truyền với nó có thể chứa thông tin bí mật chỉ dành cho (các) cá nhân mà thư được gửi đến. Nếu bạn nhận được bất kỳ email nào do nhầm lẫn, vui lòng thông báo cho người gửi bằng email trả lời và xóa nó khỏi hệ thống của bạn; bạn sẽ không phân phối hoặc sao chép bất kỳ thông điệp email nào hoặc nội dung của nó. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày trong các email này chỉ là của tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Microtex cũng như các chi nhánh của nó (“Microtex”). Không nhân viên hoặc đại lý nào được ủy quyền thay mặt Microtex ký kết bất kỳ thỏa thuận ràng buộc nào với một bên khác qua email. Microtex không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của email cũng như hậu quả của bất kỳ hành động nào được thực hiện trên cơ sở thông tin được cung cấp, trừ khi thông tin đó được Microtex xác nhận sau đó bằng một văn bản có chữ ký.

Người nhận nên kiểm tra email và bất kỳ tệp đính kèm nào để biết sự hiện diện của bất kỳ loại vi rút nào. Microtex không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ vi rút nào được truyền qua bất kỳ thư email hoặc bất kỳ tệp đính kèm nào.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cookie Policy

Cookie Policy

Điều khoản sử dụng của trang web này

Các điều khoản và điều kiện

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022