Perkara Undang-undang

Di sini anda akan menemui semua dasar & terma & syarat kami

Dasar e-mel

Semua mesej e-mel yang dihantar daripada Microtex dan sebarang lampiran yang dihantar bersamanya mungkin mengandungi maklumat sulit yang ditujukan hanya untuk individu yang kepadanya mesej itu ditujukan. Jika anda telah menerima sebarang mesej e-mel, dalam kesilapan, sila maklumkan pengirim melalui e-mel balasan dan padamkannya daripada sistem anda; anda tidak boleh mengedarkan atau menyalin sebarang mesej e-mel atau kandungannya. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan dalam mesej e-mel ini adalah milik pengarang semata-mata dan tidak semestinya mewakili pandangan Microtex mahupun sekutunya (“Microtex”). Tiada pekerja atau ejen diberi kuasa untuk membuat sebarang perjanjian yang mengikat bagi pihak Microtex dengan pihak lain melalui e-mel. Microtex tidak bertanggungjawab ke atas kandungan e-mel, mahupun akibat daripada sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan, melainkan maklumat itu kemudiannya disahkan oleh Microtex dalam tulisan yang ditandatangani.

Penerima hendaklah menyemak e-mel dan sebarang lampiran untuk mengetahui kehadiran sebarang virus. Microtex tidak menerima liabiliti untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh mana-mana virus yang dihantar oleh mana-mana mesej e-mel atau sebarang lampiran.

Dasar privasi

Dasar Privasi

Cookie Policy

Cookie Policy

Syarat penggunaan laman web ini

Terma dan syarat

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022