วิสัยทัศน์ - ภารกิจ

วิสัยทัศน์

“เพื่อนำเสนออุปกรณ์กักเก็บพลังงานระดับโลก ซึ่งผลิตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่รับผิดชอบต่อสังคม”

ภารกิจ

“การเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ทรงประสิทธิภาพและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก”

ค่านิยม

“ความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกรณี ด้วยการทำธุรกรรมที่ซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นในการเคารพและซื่อสัตย์ต่อพนักงานทุกคน ส่งเสริมค่านิยมที่พนักงานยึดมั่น”

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022