เรื่องกฎหมาย

คุณจะพบนโยบาย & ข้อกำหนด & เงื่อนไขทั้งหมดของเราได้ที่นี่

นโยบายอีเมล

ข้อความอีเมลทั้งหมดที่ส่งจาก Microtex และไฟล์แนบที่ส่งด้วยอาจมีข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งมีไว้สำหรับบุคคลที่ส่งข้อความถึงเท่านั้น หากคุณได้รับข้อความอีเมลใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาด โปรดแจ้งผู้ส่งโดยตอบกลับอีเมลและลบออกจากระบบของคุณ คุณต้องไม่แจกจ่ายหรือคัดลอกข้อความอีเมลหรือเนื้อหาใด ๆ ความคิดเห็นหรือความคิดเห็นใด ๆ ที่นำเสนอในข้อความอีเมลเหล่านี้เป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนของไมโครเท็กซ์หรือบริษัทในเครือ (“ไมโครเท็กซ์”) ไม่มีพนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันใดๆ ในนามของ Microtex กับบุคคลอื่นทางอีเมล ไมโครเท็กซ์ไม่ยอมรับความรับผิดต่อเนื้อหาของอีเมล หรือผลที่ตามมาของการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ให้ไว้ เว้นแต่ว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการยืนยันโดยไมโครเท็กซ์ในภายหลังเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็น

ผู้รับควรตรวจสอบอีเมลและไฟล์แนบเพื่อดูว่ามีไวรัสหรือไม่ ไมโครเท็กซ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไวรัสที่ส่งโดยข้อความอีเมลหรือไฟล์แนบใดๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Cookie Policy

Cookie Policy

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข